Frågor och svar


Var är gåvobevisets serienummer?
Har inte fått mitt e-post kvitto?
Kommer inte in på laddningssidan?
Payex accepterar inte mitt betalkort?
Varför tar Eticard ut en administrationsavgift?
Är Eticard ansluten till Svensk Insamlingskontroll?
Varför kostar gåvobeviset 30 kr?
Vad har personalen på Eticard för löner?
Vad menas med att Eticard är non-profit?
Hur vet man att donationen kommer fram?
Varför bedrivs Eticard som ett Aktiebolag?

Var är gåvobevisets serienummer?

Öppna gåvobeviset, serienumret finns inne i själva gåvobeviset (i mitten). Det är 8 tecken långt och innehåller siffror och stora (versala) bokstäver. Förväxla inte detta med EAN koden som finns på baksidan av gåvobeviset.


Har inte fått mitt e-post kvitto?

I de allra flesta fall ska du få ditt e-post kvitto inom några minuter efter att du har laddat gåvobeviset med en donation. Har du inte fått ditt e-post kvitto som mail ber vi dig att kontrollera din skräppost så att mailet inte hamnat där. Hittar du det inte så bör du kontrollera att donationen är genomförd. Gå in på webbsidan: www.gavobevis.se/kontroll. Är gåvobeviset laddat med ett donationbelopp men att du har fortfarande inte har fått ett kvitto (och vill ha detta) vänligen kontakta Eticards kundtjänst via formuläret. Skriv gärna in serienumret ärendet berör.


Kommer inte in på laddningssidan?

Se till att stavningen är rätt (www.gavobevis.se) alternativt klicka på den här länken. Kommer du fortfarande inte in på sidan så ska du kontrollera din nätverksanslutning genom att testa gå in på en annan webbsida. Fungerar din anslutning men att du fortfarande inte kommer in på www.gavobevis.se, vänligen kontakta oss via kundtjänst formuläret.


Payex accepterar inte mitt betalkort?

Eticard använder Payex vilka enbart accepterar Visa och Mastercard som är utfärdade av banker i Sverige. Har du en annat betalkortföretag eller ett kort signerat av en utländsk bank så fungerar det inte på Eticards laddningssida. Använd därför ett alternativt betalkort.


Varför tar Eticard ut en administrationsavgift?

När du laddar ett gåvobevis med ett donationsbelopp så går hela donationsbeloppet till den berörda organisationen. Därefter så betalar den berörda organisationen i efterskott en administrationsavgift på f.n 25 kr per donation till Eticard. Denna avgift är nödvändig för att täcka de kostnader som finns för Eticards verksamhet som motsvarar ett vanligt företags kostnader, t ex. lokaler, lager, marknadsföring, varulager, personal, transaktionsavgifter, räntor osv.


Är Eticard ansluten till Svensk Insamlingskontroll?

Nej. Enbart organisationer med 90-konto kan vara anslutna till Svensk Insamlingskontroll. Deras riktlinjer säger att insamlings och administrationskostnaderna får högst vara 25% av den totala årliga insamlingen. Eticard som extern partner har valt att följa dessa riktlinjer genom ett fast administrationsbelopp på 25 kr per donationstillfälle (minst 100 kr som möjlig donation). Snittgåvan på gåvobevis är ca 300 kr vilket innebär att insamlings och administrationskostnaden då blir 8,33 % av donationsbeloppet. Notera att det inte ”förvinner” mer i administrativa kostnader när du använder Eticards gåvobevis jämfört med att donera på andra sätt till organisationer med 90-konto.


Varför kostar gåvobeviset 30 kr?

Det är summan du som köpare/användare/givare betalar för det fysiska gåvobeviset i butiken. Kostnaden täcker främst produktionen av den fysiska produkten (grafisk framställning, tryck, sortering, personal, frakt osv.) Återförsäljaren (butiken) har en marginal för att sälja gåvobeviset. Denna marginal behöver såklart vara tillräckligt intressant så att produkten kan konkurrera med andra varor och ta upp plats på butiksytan. Notera att kostnaden (30 kr) för gåvobeviset inte är någonting som bör räknas bort som en administrationskostnad från donationsbeloppet. Summan är något användaren betalar får att få ett fysiskt kort och kuvert så att gåvoupplevelsen blir lite mer intressant. För de som tycker att denna grundkostnaden är orimlig så är det fritt fram att använda de online tjänster som organisationerna själva erbjuder. I dessa fall kan man själv skriva ut sitt gåvobevis med en skrivare på ett vanligt A4 papper.


Vad har personalen på Eticard för löner?

Hittills har inga löner betalats ut. Om det i framtiden blir aktuellt så kommer dessa att linjera med insamlingsbranschen och ideell sektors lönenivåer. Eticards årsredovisningarna kommer finnas tillgängliga för nedladdning vid den tidpunkten att detta finns.


Vad menas med att Eticard är non-profit?

Eticards huvudsakliga målsättning är att skapa samhällsnytta, därför bedrivs verksamheten som non-profit. Det innebär att de provisionsbaserade intäkter som genereras i verksamheten inte kan delas ut som vinst. Istället är de bundna till att återinvesteras i verksamheten för att maximera den huvudsakliga målsättningen. Skulle ekonomin bli god så kommer administrationsavgifterna att justras ner. Notera att ”non-profit” inte innebär att personalen arbetar ideellt.


Hur vet man att donationen kommer fram?

Eticard använder ett klientmedelskonto hos en bank för att hantera donationspengarna. Hela donationssumman överförs oavkortat till respektive organisation. De organisationer som är anslutna till Eticard har själva översikt över samtliga transaktioner som sker på kontot. På så vis har de också insyn på allt som händer på kontot. Eticard har därmed inte tillgång till donationerna.


Varför bedrivs Eticard som ett Aktiebolag?

Eticard är ett Aktiebolag, men inte ett vanligt Aktiebolag. Verksamheten är anpassad så att verksamheten inte kan ta ut vinster, detta för att eftersträva ett socialt förhållningsätt i verksamheten. Detta regleras via en anpassad bolagsordning som utesluter möjligheten till att dela ut vinster ur verksamheten. En annan anledningen till att Eticards verksamhet bedrivs som ett Aktiebolag är att initiativtagarna vill vara separata juridiska personer från verksamheten.